Na czym polega leasing samochodowy ?

Na czym polega leasing samochodowy ?

Leasing samochodowy jest niewątpliwie jednym z popularniejszych form finansowania aut firmowych. Przez ostatnie lata ponad 70procent właścicieli firm nabyło w ten sposób samochód, a tymczasem co dziesiąty z nich kupił auto służbowe, biorąc wcześniej kredyt bankowy. W poniższym artykule postaramy się wyjaśnić wszystkie zagadnienia związane z leasingiem samochodowym.

Czym jest leasing samochodowy ?

W polskim prawie leasing jest tak zwaną umową nazwaną. Polega ona na użytkowaniu odpłatnym danego przedmiotu na zasadzie leasingu przez leasingobiorcę na określonych warunkach i w określonym umową czasie. W tym konkretnym przypadku przedmiotem leasingu jest oczywiście samochód. Może to być zarówno samochód dostawczy, osobowy, ciężarowy, czy każdego innego typu. Usług leasingowe świadczą zwykle wyspecjalizowane w tej dziedzinie firmy, które w umowach określane są jako tak zwani leasingodawcy.

Rodzaje leasingu samochodowego i ich istotne różnice

Ogólnie rzecz biorąc można wyróżnić dwie formy leasingu. Pierwsza z nich to tak zwany leasing operacyjny, a druga to leasing finansowy. Najważniejsza różnica pomiędzy nimi to głównie względy podatkowe. Leasing operacyjny stanowi, że samochód jest częścią majątku leasingodawcy, który ma możliwość dokonywania tak zwanych odpisów amortyzacyjnych. Leasing finansowy samochód jest przypisany do majątku należącego do leasingobiorcy. Dlatego też w przypadku przedsiębiorców koszty uzyskania przychodu są zupełnie innaczej rozliczane. W leasingu finansowym można do nich doliczyć odpisy amortyzacyjne, a także odsetki od każdej raty leasingu, a w leasingu operacyjnym całą wpłatę początkową ogół comiesięcznych opłat. Bardzo ważną różnicą, która często decyduje o wyborze formy leasingu jest zupełnie inny sposób na rozliczenie podatku VAT. W leasingu finansowym konieczne jest opłacenie podatku VAT w całości z góry, najczęściej zaraz przy pierwszej płatności. W operacyjnym zaś VAT opłacany jest adekwatnie do każdej raty. Dlatego więc dla początkującego przedsiębiorcy wybranie leasingu operacyjnego będzie znacznie bardziej ekonomicznym i praktycznym wyborem.

Opłaty i prowizje przy umowie leasingowej 

Jeżeli rozważamy wzięcie auta w leasing musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami i prowizją poza samymi ratami leasingowymi. Firmy, które świadczą usługi leasingowe, pobierają od klientów dodatkowe opłaty za różnego rodzaju operacje, jak chociażby np. za jakiekolwiek zmiany w umowie ( np. zmiana terminu spłaty ), czy za tak zwaną cesję umowy leasingowej na osobę trzecią. Aby nie być zaskoczonym dodatkowymi opłatami, należy bardzo dokładnie przeczytać umowę leasingową i zapoznać się z tabelą ewentualnych dodatkowych opłat.