Korzyści z faktoringu dla małych firm

Jak wynika z raportu „Mikro małe i średnie firmy o usługach bankowych 2023 r.” opracowanego przez Indicator oraz Warszawski Instytut Bankowości – polscy przedsiębiorcy nie są pewni sytuacji gospodarczej. Mało tego, mimo wciąż rosnącej inflacji ich przychody pozostaną na tym samym poziomie. To poważne zagrożenie dla płynności finansowej ich firm. Tym bardziej cennym wsparciem może być faktoring. Przyjrzyjmy się bliżej tej usłudze.

Czym jest faktoring?

Faktoring jest usługą finansową, która pozwala odsprzedać firmie faktoringowej faktury i otrzymać natychmiast należności z ich tytułu (pomniejszone o ustaloną prowizję). Nie jest to odzyskiwanie długu, co ma miejsce przy windykacji. Możesz odsprzedać fakturę nawet w dniu jej wystawienia. To podmiot zewnętrzny zajmie się odzyskaniem należności w terminie wskazanym w dokumencie. Dzięki temu zachowujesz płynność finansową i nie musisz zmieniać planów rozwojowych firmy czy ryzykować opóźnieniami we własnych spłatach należności.

Możesz zdecydować się na jeden z trzech rodzajów faktoringu:

  • faktoring pełny – firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta (to usługa odpowiednia dla Twojej firmy, jeśli rozwija się dynamicznie na niepewnym rynku),
  • faktoring mieszany – firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta tylko do określonej kwoty należności,
  • faktoring niepełny – firma faktoringowa nie bierze na siebie odpowiedzialności niewypłacalności kontrahenta (to usługa odpowiednia dla Twojej firmy, jeśli rozwija się na dobrze znanym rynku).

Faktoring zapewnia szybki dostęp do środków pieniężnych

Dla małych firm, zwłaszcza tych, które dynamicznie się rozwijają, długie terminy płatności faktur poważnie rzutują na budżet. Widać to szczególnie przy realizacji czasochłonnych projektów. Konieczność czekania na przelew blokuje możliwość uczestnictwa w szkoleniach, doposażenia stanowisk czy zakupu innowacyjnego sprzętu. W skrajnych przypadkach może też opóźnić wypłatę należności.

Korzystając z usługi faktoringu, zdejmujesz ze swoich barków ten stres. Ktoś inny będzie czekał na terminową spłatę, podczas gdy Ty ze spokojem użyjesz środków z tytułu faktury do realizacji ustalonych planów.

Faktoring wyklucza konsekwencje niewypłacalności kontrahenta

Jeśli jesteś na początku drogi prowadzenia firmy, możesz nie mieć w zwyczaju weryfikacji sytuacji finansowej kontrahentów, z którymi podejmujesz współpracę. Jako doświadczony przedsiębiorca może się zdarzyć, że klient przestanie być wypłacalny w trakcie realizacji przez Ciebie zlecenia. Co wówczas? Czy musisz pogodzić się z czasochłonną windykacją albo stratą czasu i pieniędzy?

Nie! Tu również z pomocą przychodzi faktoring. Możesz sprzedawać swoje faktury i otrzymać natychmiast gotówkę. Firma faktoringowa w ramach usługi pełnej lub mieszanej weźmie na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

Faktoring zapewnia elastyczność

Usługa faktoringu zapewnia Ci wyjątkową elastyczność finansową. Nie musisz czekać, aż klient zapłaci fakturę (i stresować się czy zrobi to w terminie). Otrzymujesz gotówkę niedługo po odsprzedaniu dokumentów firmie faktoringowej.

Dzięki temu nie musisz smutnie spoglądać, jak wyjątkowe okazje biznesowe przechodzą Ci koło nosa wprost do konkurencji. Możesz z nich skorzystać i rozwijać firmę, dzięki zachowanej płynności finansowej.

Sprawdź ofertę faktoringu na https://pragmago.pl/