Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych jest to specjalny proces, którego zadaniem jest uwiarygodnienie sytuacji finansowej pewnych instytucji. Ma to oczywiście na celu zapewnienie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kwestię obrotu gospodarczego. Warto również mieć na uwadze fakt, iż zgodnie z aktualnymi przepisami, wyżej wymienionemu badaniu, podlegają poniższe instytucje, takie jak: banki oraz zakłady ubezpieczeniowe jak i również zakłady reasekuracji, spółdzielcze […]