Leasing – idealny dla początkujących przedsiębiorców

Istnieje wiele form sfinansowania firmowych zakupów, szczególnie niezbędnego do prowadzenia działalności sprzętu lub pojazdów osobowych i ciężarowych. Często przedsiębiorcy decydują się na wzięcie kredytu gotówkowego lub sprzedaż ratalną, ale jeśli dopiero rozpoczynają swoją drogę w biznesie, to lepszym rozwiązaniem z pewnością będzie leasing.

Definiując to pojęcie, można powiedzieć, że jest to umowa zawarta pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą, w której to ten pierwszy zobowiązuje się oddać przedmiot umowy np. komputer czy wspomniane auto, w użytkowanie przez określony czas w zamian za stałą, miesięczną opłatę. Brzmi to może nieco skomplikowanie, ale nie da się ukryć, że leasing to idealny wybór dla początkujących przedsiębiorców często negatywnie weryfikowanych przez banki ze względu na brak historii kredytowej. Nie muszą oni martwić się brakiem niezbędnych środków, a ten sposób finansowania wydatków daje im również inne, wymierne korzyści. Umowa leasingu, powiedzmy na komputer, jest najczęściej zawierana na 2, maksymalnie 3 lata i pozwala na zakup dokładnie takiego sprzętu, jaki jest w danym momencie potrzebny. Po spłaceniu wszystkich rat można przedłużyć umowę i wymienić go na nowy albo, co jest równie często wybierane, wykupić go na własność, po wyjątkowo atrakcyjnej, ustalonej wcześniej cenie.

Dodatkowo każdą płaconą ratę można w całości wliczyć w koszty uzyskania przychodu, co potwierdza faktura otrzymywana co miesiąc od leasingodawcy, a dodatkowe oszczędności daje też odliczenie podatku VAT. Jedyne, o czym musi pamiętać przedsiębiorca, to niezaleganie z płatnościami, co pozwala uniknąć naliczenia wysokich odsetek i kar za zwłokę, znacznie podwyższających całkowite koszty wziętego leasingu.