Co to jest leasing samochodu?

Czym konkretnie jest leasing samochodu?

Nie od dzisiaj leasing jest popularnym sposobem na finansowanie firmowych pojazdów. To właśnie dzięki niemu mieć można samochód bez konieczności angażowania własnych finansowych środków. Musimy mieć na uwadze, że przy tym leasing w żadnym wypadku nie osłabia kredytowej zdolności. Wyróżnia się leasing finansowy oraz częstszy leasing operacyjny. Oba rodzaje leasingu różnią się przede wszystkim podatkowymi kwestiami.

W przypadku leasingu operacyjnego pojazd, który jest leasingowy jest zaliczany do majątku bezpośrednio leasingodawcy. Zaś w przypadku finansowego leasingu majątek należy do leasingobiorcy. Ma to jednak określone konsekwencje. Istotne jest to z punktu widzenia przedsiębiorcy, że w przypadku operacyjnego leasingu leasingową ratę zaliczyć można do kosztów prowadzenia gospodarczej działalności.

Szczególnie atrakcyjny jest leasing dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą jednoosobową. W przypadku tych osób przy kredycie jest także brana zdolność kredytowa prywatna. Zanim w ogóle się zdecydujemy na leasing pojazdu musimy się zapoznać z warunkami ogólnymi umowy leasingu. Z punktu widzenia właśnie leasingobiorcy są zdecydowanie najważniejsze zapisy, które dotyczą kosztów oraz opłat. Kwoty te są stawkami leasingowych opłat oraz także możliwości ich zmiany czy też umownych kar. Kary nałożone mogą być za przekroczenie limitu przebiegu pojazdów czy też spóźnienie z zapłatą rat. Także bardzo ważny jest sam sposób rozliczenia po zajściu całkowitej szkody. Do tego należy zwrócić uwagę na zapisy, które dotyczą znacznie wcześniejszego rozwiązania umowy czy też wszelkich ograniczeń, które są z kolei związane z dysponowaniem samochodu. Chodzi między innymi o ograniczenie w wjeżdżaniu za granicę czy też udostępniania go innym osobom.

Najważniejsze jest to, aby leasingobiorca spłacać musi terminowo leasingowe raty. Gdy leasingobiorca tego nie będzie robił, to leasingowa firma może go wezwać do spłaty. Odbywa się to chociażby wyznaczając termin dodatkowy. Po upływie jego bezskutecznym ma całkowite prawo do rozwiązania się umowy i to z natychmiastowym skutkiem.

Wydaje się, że leasing i wszystko co jest z nim związane jest niezwykle trudne i skomplikowane. Jednak gdy zaznajomimy się z tematem, to wszystko jakoś będzie nam się wydawało proste i zrozumiałe. W tym wypadku akurat teoria idzie w parze z praktyką. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Tak więc w pierwszej kolejności teoria, a po zaznajomieniu się z nią pozostaje nam tylko praktyka.